ציוד עזר רפואי וציוד ביתי מיוחד לנפגעים קשים


נכה שפגיעתו הוכרה כפגיעה קשה על פי המבחנים הקבועים בתקנות זכאי לציוד רפואי מיוחד. פגיעות קשות הן, בין היתר: פגועי / קטועי ידיים ורגליים (אחת או שתיים); כוויות נרחבות של 80% או יותר; פגיעת ראש בדרגת נכות של 100% וכיו"ב. בכל קבוצה כזו מאושר ציוד הן לפי הקבוצה והן לכל אדם באופן פרטני. למימוש הזכאות יש לפנות אל מחלקת השיקום בסניף המטפל באזור מגוריך.