תוספת למימון צרכים מיוחדים (“עזרת הזולת“)


הקריטריונים לתשלום תוספת למימון צרכים מיוחדים תשולם לנכים על פי דרגת נכותם, גילם ומצבם המשפחתי. הקריטריונים מתבססים על חומרת הפגיעה ועל קשייו של הנכה בביצוע פעולות יומיומיות – כלומר עד כמה הוא תלוי בזולת כדי לבצע פעולות כגון אכילה, רחצה ועוד. קושי זה נמדד במבחני זכאות ומבוטא באמצעות יחידה המכונה "משקולת". ערך המשקולת משתנה בהתאם לצווים מיוחדים שמוציא שר הביטחון ובהתאם לתנודות בתוספת היוקר. מספר המשקולות שנקבעו לזכאי קובע את גובה התשלום שיקבל. התשלום הוא חודשי, והוא מתווסף לתגמול הנכות שמקבל הנכה.

א. תשלום בסיסי לפי דרגת הנכות 

אחוזי נכות

משקולות

סכום

40% - 49%

04

344.84 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)

25% - 49% (אישה המנהלת משק בית עצמאי)

06

517.26 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)

50% - 59%

06

517.26 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)

60% – 69%

08

689.68 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)

70% - 79%

10

862.1 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)

80% - 100%

12

1,034.52 ש"ח (החל ב- 01.01.2019)

ב. תנאים מיוחדים המזכים בתוספת משקולות:

 • נכה שהתאלמן/ה וכל עוד הוא אלמן/ה, או נכה שהגיע לגיל פרישה, בדרגת נכות 50% עד 100% - יקבלו תשלום כפול מהאמור בטבלה.
 • נכה שהגיע לגיל 70 ודרגת נכותו 50% עד 100%
  א. בשנת 2002 - זכאי לתוספת של שתי משקולות.
  ב. משנת 2003 ואילך - זכאי לתוספת של ארבע משקולות.
 • רווק, אלמן או גרוש, שהוא הורה לילד עד גיל 15 (כנ"ל לגבי אישה נכה):
  א. בדרגת נכות 40% עד 65% - 28 משקולות.
  ב. בדרגת נכות 66% עד 100% - 36 משקולות.
  ג. הורה לקטין שמלאו לו 15 וטרם מלאו לו 18 שנים זכאי, החל משנת 2003, לתוספת של 31-23 משקולות, בהתאם לדרגת הנכות.
 • נשים בשלושת חודשי הריונן האחרונים ובמשך שישה חודשים לאחר הלידה:
  א. בדרגת נכות 50% עד 99% - 68 משקולות.
  ב. בדרגת נכות 100% - 102 משקולות.
  ג. החל משנת 2002:
  ד. בדרגת נכות 10% עד 19% (המקבלות תגמול חודשי), עקב פגיעה לוקומוטורית - 12 משקולות.
  ה. בדרגת נכות 20% עד 49% - 24 משקולות.
 • לפגוע לב בדרגת נכות 40% ויותר תשולם התוספת למימון צרכיו המיוחדים לפי דרגת נכותו הכוללת (לא רק אחוזי הנכות עקב פעולת איבה).
 • בן זוג של נכה שנפטר (כאשר הפטירה לא כתוצאה מהפגיעה), שזכאי לתגמול כפי שנקבע לבן זוגו טרם מותו, זכאי למספר המשקולות שנקבע לבן זוגו טרם פטירתו, למשך שלוש שנים. אם בעת פטירתו הנכה היה בן 65 ושולם לו תשלום כפול - ישולם גם לבן הזוג התשלום הכפול.

ג. תשלום לפי סוג הפגיעה - לנכים שאינם מעסיקים מלווה ולפגיעות המפורטות להלן בלבד:
תשלום מלא עבור נכות אחת, הגבוהה מבין השתיים, בתוספת 50% מהתשלום עבור הנכות השנייה, ובתנאי שאינם מקבלים תשלום נוסף בעד מלווים, משמרות או תוספת משקולות (מעבר למספר שנקבע לאותו סוג פגיעה).

 • גבר נשוי בדרגת נכות 100% ויותר שאשתו מאושפזת, או שהיא נמצאת בשמירת הריון ועד שלושה חודשים לאחר הלידה זכאי לתשלום כמו לא נשוי במצבו.
 • גבר נשוי בדרגת נכות 100% מיוחדת שאשתו הגיעה לגיל 40 - זכאי לתשלום כמו לא נשוי במצבו.
 • אישה נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת זכאית, מהחודש השישי להריונה, לתשלום כפול מאישה נשואה במצבה, עד מלאת לילדיה 15 שנים.
 • נכה גרוש בדרגת נכות 100% מיוחדת שהוא אב לילד עד גיל 15 זכאי לתוספת משקולות כמפורט להלן:
   • אם הילד ברשותו ומתגורר עמו - 30 משקולות.
   • אם הילד לא ברשותו - 15 משקולות.
 • נכה בדרגת נכות 100% מיוחדת שנולדו לו תאומים או יותר, זכאי לתוספת 30 משקולות על האמור בטבלה, עד מלאת לילדים שנתיים.