מענק לידה לנכה חד הורית


זכאית למענק נכה (אישה) בדרגת נכות 20% ומעלה, בתנאי ש- 20% מתוכם הם לצמיתות, ושבעת הלידה היתה במעמד של אם חד הורית.

המענק משולם לאחר כל לידה כסיוע בהתארגנות לאחר הלידה.

כדי לקבל את המענק, נא העבירי העתק תעודת הלידה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורייך.