מלווה לנכה


נכה במצב רפואי מיוחד הזקוק למלווה צמוד בשל נכותו, יופנה על ידי רופא הסניף ופקיד השיקום למרכז הערכה לקביעת זכאותו לליווי.