מענק ציוד משתחק


ציוד לשימוש אישי יומיומי הכולל כלי מיטה ובגדים תחתונים. הזכאות נקבעת על פי שני קריטריונים:

1. נכה משותק פרפלג/ קוודרופלג בדרגת נכות 100% ומעלה.

2. נכה שהוכר כחסר שליטה בסוגרים בדרגת נכות 40% ומעלה ועל פי סעיפי מבחן מוגדרים.