הגשת התביעה


תביעה לשיקום מקצועי יש להגיש למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הסמוך למקום מגוריך על גבי טופס תביעה למתן שיקום מקצועי (טופס בל/270)