הגשת התביעה


לקבלת שיקום מקצועי, עליך להגיש תביעה לשיקום מקצועי למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. ניתן למלא את התביעה באופן מקוון באתר ולשלוח עם כל המסמכים ישירות לסניף.