תשלום דמי מחיה ותשלומים נוספים


במהלך לימודיך בהכשרה המקצועית  אתר עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים: 
  • דמי מחיה
  • שכר לימוד, ציוד לימודי, מכשירי לימוד
  • הוצאות נסיעה ולינה
  • שירותי תמיכה והנגשה
  • מקדמת שיקום