תשלום דמי מחיה ותשלומים נוספים


במהלך לימודיך בהכשרה המקצועית  אתר עשוי להיות זכאי לתשלומים הבאים: