תנאי זכאות


הורים לילד נכה שנפטר אחרי 1.1.2018 עשויים להיות זכאים לשיקום מקצועי במידה ועונים על התנאים הבאים:
  • מתאימים לדעת פקיד שיקום, להכשרה מקצועית בשים לב לרמת השכלתם, למצבם הבריאותי ולכושרם הגופני.
  •  חסרי מקצוע או שאינם יכולים להתפרנס במקצועם כדי מחייה
  •  אינם זכאים להכשרה מקצועית מגורם אחר
  • פקיד השיקום קבע שהם זקוקים להסבה מקצועית עקב פטירת ילדם הנכה