הגשת התביעה


לקבלת שיקום מקצועי, עליך להגיש תביעה לשיקום מקצועי למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. ניתן למלא את התביעה באופן מקוון באתר ולשלוח עם כל המסמכים ישירות לסניף.

חשוב לדעת!

זכאותך לשיקום מקצועי תיבדק רק אם הגשת גם תביעה לנכות כללית. לכן אם עדיין לא הגשת תביעה לנכות יש להגיש אותה במקביל לתביעה לשיקום מקצועי.