הגשת התביעה


כדי לקבל את השיקום המקצועי, עליך להגיש תביעה על גבי טופס תביעה למתן שיקום מקצועי למחלקת השיקום בסניף ההביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. ניתן למלא את התביעה באתר ולשלוח אותה עם המסמכים.

לתשומת לבך, באפשרותך להגיש תביעה לנכות כללית (במידה וטרם הוגשה) במקביל להגשת התביעה לשיקום מקצועי.