שירות מתנדבים


לרשותך שירות מתנדבים בסניפי הביטוח הלאומי.
המתנדבים יסייעו לך ויתנו לך מידע בנושאים הבאים:

  • זכויותיך בנכות כללית (בין היתר על האפשרות לעבוד וגם לקבל קצבת נכות)
  • הגשת תביעה לנכות כללית 
  • וועדות רפואיות
  • שיקום תעסוקתי

קבלת הסבר למכתבים שנשלחו אליך מהביטוח הלאומי או גופים אחרים.

אתה מוזמן להגיע לסניף הקרוב למקום מגוריך