תנאי זכאות​לשיקום מקצועי עשוי להיות זכאי מי שוועדה רפואית של הביטוח הלאומי קבעה לו לפחות 20% נכות, והוא עומד בתנאים הבאים: 

  • תושב/ת ישראל , אשר מלאו לו 18 שנים ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה
  • עקב השלכות תפקודיות הנובעות  מנכותו הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעבוד בעבודה מתאימה אחרת התואמת את השכלתו, כישוריו ונסיונו התעסוקתי הקודם.
  • הוא זקוק להכשרה מקצועית, על מנת להשתלב בעולם העבודה.
  • הוא מתאים לשיקום מקצועי שבסיומו יוכל להשתלב בעבודה מפרנסת בשוק העבודה החופשי.

לתשומת לבך, בת/בן זוג של נכה שאינו/ה ניתן/ת לשיקום מקצועי, עשוי/ה להיות זכאי/ת לשיקום מקצועי. לפרטים נוספים לחץ כאן