תוכניות לימוד והכשרה מקצועית


​משך הלימודים, אופיים ומקומם יקבעו על פי כישוריך, אחוזי נכותך, מגבלותיך הרפואיות והמקצוע שנבחר. תוכל ללמוד את המקצוע במגוון מוסדות לימוד והכשרה מקצועית, שבסיומם תקבל תואר אקדמי או תעודה מקצועית מוכרים. מידע נוסף בנושא היקף ומשך זמן התוכנית

​תוכניות שיקום בהתאמה אישית

תוכניות השיקום המקצועי מותאמות לך באופן אישי, וכוללות את הנושאים הבאים:

  • תוכניות טרום הכשרה, כגון השלמת השכלה, לימודי מכינה, הקניית מיומנויות תעסוקה.
  • תוכניות מקדמות תהליך שיקום, כגון סדנאות העצמה ואסטרטגיות למידה.
  • תוכניות הכשרה מקצועית או השכלה גבוהה.
  • תוכניות סיוע להשתלבות בעבודה, כולל סדנאות הכנה לעבודה.