תשלום דמי שיקום ותשלומים נוספים


מי שאושרה לו תוכנית שיקום, עשוי להיות זכאי למימון תשלומי השיקום הבאים:
דמי שיקום, שכר לימוד, נסיעות/נסיעות מיוחדות, ספרים וציוד לימודי, מכשירי לימוד, שכר דירה, כלכלה, שירותי תמיכה והנגשה.
עובד השיקום ילווה אותך לאורך תוכנית השיקום, ויסייע בצרכים השונים המתעוררים במהלך התוכנית.
בהשכלה גבוהה הזכאות לכל תשלום נבדקת בכל סמסטר בנפרד בהתאם לתנאי הזכאות.

גובה המימון: המימון הוא ברמה של השתתפות בתשלומים, ולא נועד לכסות בכל המקרים את מלוא העלויות.
למידע נוסף בנושא תשלומי שיקום ופירוט הסכומים לחץ כאן

דמי שיקום

דמי השיקום משולמים לזכאי לשיקום על פי החוק, הלומד 16 שעות בשבוע לפחות בהכשרה מקצועית (מתוכן לפחות 12 שעות פרונטליות ועוד 4 שעות מעטפת).

שעות אקדמיות שבועיות כוללות:

 • שעות פרונטליות
 • לימוד מתוקשב/מקוון
 • שעות תרגול חובה בכיתה
 • שעות למידה מרחוק
 • התנסות/הכשרה מעשית שאינה בשכר, לדוגמה: הכשרה מעשית בעבודה סוציאלית. 
  התמחות בשכר לא תיכלל במניין השעות לדמי שיקום. לדוגמה: התמחות לתעודת הוראה.

שעות מעטפת כוללות:

 • שעות שיעורי עזר והנגשות נוספות
 • שעות תרגול ולמידה בבית
 • כתיבת עבודות
 • למידה למבחנים

סכום דמי השיקום:

 • מי שאינו מקבל קצבת נכות - זכאי לדמי שיקום בסכום השווה לקצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
 • מי שמקבל קצבת נכות חלקית - דמי השיקום יהוו השלמה עד לסכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, לפי הרכב המשפחה.
 • מי שמקבל קצבת נכות מלאה - לא יהיה זכאי לדמי שיקום.

שירותי תמיכה והנגשה

אם אתה זקוק להנגשות ותמיכות שונות בתקופת הלימודים, תוכל להיות זכאי לשירותים הבאים בהתאם לצורך ולהוראות שנקבעו:

 • שיעורי עזר
 • הקראות
 • תמלול
 • חונכות
 • תרגום לשפת סימנים
 • אסרטגיות למידה
 • מלווה

פטור מתשלום אגרות לקופת חולים

אם משולמים לך דמי שיקום, תהיה פטור מתשלום אגרות לקופת חולים עבור השירותים האלה:

 • ביקור אצל רופא מומחה ורופא פנימי
 • התחייבות לבית חולים
 • ביקור במכונים ומרפאות חוץ
לקבלת הפטור עליך לפנות לקופת החולים עם אישור על קבלת דמי שיקום.