הגשת התביעה


כדי לקבל את השיקום המקצועי, עליך להגיש תביעה על גבי טופס תביעה למתן שיקום מקצועי למחלקת השיקום בסניף ההביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.