הגשת התביעה


לקבלת שיקום מקצועי, עליך להגיש תביעה לשיקום מקצועי למחלקת השיקום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך. ניתן למלא את התביעה באופן מקוון באתר ולשלוח עם כל המסמכים ישירות לסניף.

חשוב לדעת!

זכאותך לשיקום מקצועי תיבדק רק אם הגשת גם תביעה לנכות מעבודה. לכן אם עדיין לא הגשת תביעה לנכות מעבודה יש להגיש אותה במקביל לתביעה לשיקום מקצועי.