תשלום דמי שיקום ותשלומים נוספים


מי שאושרה לו תוכנית שיקום, עשוי להיות זכאי מימון תשלומי השיקום הבאים: דמי שיקום, שכר לימוד, נסיעות/נסיעות מיוחדות, ספרים וציוד לימודי, מכשירי לימוד, שכר דירה, כלכלה, שירותי תמיכה והנגשה.

עובד השיקום ילווה אותך לאורך תוכנית השיקום, ויסייע לך בצרכים השונים המתעוררים במהלך התוכנית.
הסיוע הינו ברמה של השתתפות ולא נועד לכסות בכל המקרים את מלוא העלויות.
מידע נוסף בנושא תשלומי שיקום ופירוט הסכומים

דמי שיקום

דמי השיקום משולמים לזכאי לשיקום על פי החוק, הלומד 16 שעות בשבוע לפחות בהכשרה מקצועית (מתוכן לפחות 12 שעות פרונטליות ועוד 4 שעות מעטפת).

שעות אקדמיות שבועיות כוללות:

 • שעות פרונטליות
 • לימוד מתוקשב/מקוון
 • שעות תרגול חובה בכיתה
 • שעות למידה מרחוק
 • התנסות/הכשרה מעשית שאינה בשכר, לדוגמה: הכשרה מעשית בעבודה סוציאלית. 
  התמחות בשכר לא תיכלל במניין השעות לדמי שיקום. לדוגמה: התמחות לתעודת הוראה.

שעות מעטפת כוללות:

 • שעות שיעורי עזר והנגשות נוספות
 • שעות תרגול ולמידה בבית
 • כתיבת עבודות
 • למידה למבחנים

סכום דמי השיקום:

 • מי שאינו מקבל קצבת נכות - זכאי לדמי שיקום בסכום השווה לקצבת הנכות המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, בהתאם להרכב המשפחה.
 • מי שמקבל קצבת נכות חלקית - דמי השיקום יהוו השלמה עד סכום הקצבה המשולמת לבעלי דרגת נכות של 100%, לפי הרכב המשפחה.
 • מי שמקבל קצבת נכות מלאה - לא יהיה זכאי לדמי שיקום.

שירותי תמיכה והנגשה

אם אתה זקוק להנגשות ותמיכות שונות בתקופת הלימודים, תוכל להיות זכאי לשירותים הבאים בהתאם לצורך ולהוראות שנקבעו:

 • שיעורי עזר
 • הקראות
 • תמלול
 • חונכות
 • תרגום לשפת סימנים
 • אסרטגיות למידה
 • מלווה