איך להגיש תביעה לדמי לידה?


את התביעה אפשר להגיש גם במהלך ההיריון אם הפסקת לעבוד, אך לא לפני 9 שבועות מיום הלידה המשוער.

איזה מסמכים צריך להגיש?

 1. תביעה לדמי לידה
 2. פירוט על הכנסות – עובדת שכירה צריכה לבקש מהמעסיק למלא את החלק בטופס התביעה המיועד למעסיק. אם היו שינויים בשכרך ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה מסיבה רפואית או מסיבה אחרת, עלייך לצרף אישור בהתאם לסיבה.
 
מסמכים נוספים שיש לצרף:
 • מי שילדה בבית או בבית חולים בחוץ לארץ  צריכה לצרף אישור רשמי על הלידה.
 • מי שהיתה בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי בשנתיים האחרונות  צריכה להגיש אישור מבית הספר לסיעוד או ממשרד העבודה והרווחה על מקום ההכשרה ועל זמן ההכשרה.
 • מי ששירתה בשירות הצבאי ב-22 החודשים שקדמו ללידה - צריכה לצרף תעודת שחרור מצה"ל.
 • מי ששירתה בשירות לאומי אזרחי ב-22 החודשים שקדמו ללידה - צריכה לצרף מסמך רשמי של רשות השירות האזרחי אם היא סיימה שירות של 12 חודשים לפחות.
 • עובדת זרה או עובדת בעלת דרכון זר, שאין להן תעודת זהות ישראלית  צריכות לצרף אישור על ניהול חשבון בנק.
 • מי שיש לה פטור מלא או חלקי ממס הכנסה בנוגע לניכוי מס מהקצבה – צריכה לצרף אישור מתאים ממס הכנסה.

איך שולחים את המסמכים?

תוכלי לשלוח את טופס התביעה והמסמכים באחת מהדרכים הבאות:
 
שימי לב, אם תגישי את התביעה לאחר שיחלפו 12 חודשים מיום הפסקת העבודה, את עשויה לאבד את זכאותך לדמי הלידה.

מי לא צריכה להגיש תביעה? (תביעה אוטומטית)

אם ילדת בבית חולים, ואת עונה על אחד מהמקרים האלה, הביטוח הלאומי ישלם לך את דמי הלידה באופן אוטומטי, ואינך צריכה להגיש תביעה:
 • את עובדת עצמאית – נשלם לך את דמי הלידה לאחר שבית החולים יעביר לנו את הנתונים על הלידה. התשלום יועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, ובלידה ראשונה – לחשבון הבנק שמסרת בבית החולים.
 • למעסיק שלך יש הסדר עם ביטוח לאומי  המעסיק יעביר את התביעה עבורך ישירות לביטוח הלאומי, ונשלם לך ישירות את דמי הלידה.
 • קיבלת דמי אבטלה עד חודש לפני הלידה – נשלם לך את דמי הלידה לאחר ה-17 לחודש שלאחר חודש הלידה ולאחר שבית החולים יעביר לנו את הנתונים על הלידה.
 • קיבלת קצבה לשמירת היריון עד ללידה נשלם לך את דמי הלידה לאחר שבית החולים יעביר לנו את הנתונים על הלידה.