תקופת הזכאות לדמי לידה


בהתאם לתקופת האכשרה שצברת (חודשים שבהם שילמת דמי ביטוח לאומי), נקבעת תקופת הזכאות שלך לדמי לידה:
 • לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות) - תהיי זכאית  אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים.
 • לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות) - תהיי זכאית אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה.

מהו יום הזכאות הראשון לתשלום דמי הלידה?

יום הזכאות הראשון לדמי לידה נקבע בהתאם ליום הפסקת עבודתך, אך לא לפני 53 יום מתאריך הלידה, אם את זכאית לדמי לידה מלאים, או 28 יום לפני תאריך הלידה, אם את זכאית לדמי לידה חלקיים.

שימי לב, הזמן המוקדם ביותר להגשת תביעה לדמי לידה הוא 9 שבועות לפני תאריך הלידה המשוער.

הארכת תקופת הזכאות

עקב לידה רב-עוברית (יותר מילד אחד)

אם ילדת יותר מילד אחד בלידה אחת, את זכאית לקבל דמי לידה לתקופה ארוכה יותר:
 • אם את זכאית לדמי לידה מרביים – תקבלי דמי לידה במשך 3 שבועות נוספים עבור כל ילד נוסף שנולד בלידה זו.
  כלומר אם ילדת תאומים תהיי זכאית לדמי לידה עבור 18 שבועות, אם ילדת שלישייה - עבור 21 שבועות וכן הלאה.
 • אם את זכאית לדמי לידה חלקיים – תקבלי דמי לידה במשך שבועיים נוספים עבור כל ילד נוסף שנולד בלידה זו.
  כלומר אם ילדת תאומים תהיי זכאית לדמי לידה עבור 10 שבועות, אם ילדת שלישייה - עבור 12 שבועות וכן הלאה.

דמי הלידה לתקופת הזכאות הנוספת משולמים באופן אוטומטי, ואין צורך להגיש תביעה.

עקב אשפוז של היולדת

אם את צריכה להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 ימים לפחות (גם אם הם לא רצופים), בזמן תקופת הזכאות לדמי לידה - את זכאית להאריך את תקופת הזכאות ולקבל דמי לידה נוספים עבור תקופת ההארכה:
 • אם את זכאית לדמי לידה מרביים – תוכלי להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-4 שבועות נוספים.
 • אם את זכאית לדמי לידה חלקיים – תוכלי להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר משבועיים נוספים.

עקב אשפוז של הילד

אם הילד שנולד צריך להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום לפחות (גם אם הם לא רצופים), בזמן תקופת הלידה וההורות (כפי שנקבעה בחוק עבודת נשים) – את זכאית להאריך את תקופת הזכאות ולקבל דמי לידה נוספים עבור תקופת ההארכה:
 • אם את זכאית לדמי לידה מרביים – תוכלי להאריך את תקופת הזכאות בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-20 שבועות נוספים.
 • אם את זכאית לדמי לידה חלקיים – תוכלי להאריך את תקופת הזכאות  בהתאם למספר ימי האשפוז, אך לא יותר מ-12 שבועות נוספים.
לתשומת לבך, אם את וגם הילד הייתם מאושפזים לתקופה קצרה מ-15 יום בזמן הזכאות לדמי הלידה, ותקופות האשפוז שלכם לא היו חופפות, תוכלי לצרף ולהשלים את תקופות האשפוז שלכם, כך שתהיי זכאית להארכת תקופת הזכאות.

פיצול תקופת הזכאות בעקבות אשפוז

אם הילד שנולד צריך להישאר בבית החולים או לחזור לאשפוז למשך 15 יום לפחות בזמן תקופת הזכאות  לדמי לידה (15 שבועות או 8 שבועות), את יכולה לפצל את תקופת הזכאות באופן הבא:
 1. לאחר 3 שבועות לפחות מיום למחרת הלידה תוכלי לשוב לעבודה.
 2. לאחר שהילד ייצא מבית החולים, תוכלי להמשיך את יתרת התקופה.

הגשת בקשה להארכה או לפיצול של תקופת הזכאות

כדי להאריך או לפצל את תקופת הזכאות את צריכה להגיש תביעה להארכה או פיצול דמי לידה מוקדם ככל האפשר.
ניתן להגיש את התביעה ישירות לסניף באמצעות 
שירות שליחת מסמכים באתר.

לתביעה עלייך לצרף את המסמכים הבאים:
 • אישור מבית החולים הכולל את פרטי היולדת או הילד וזמן האשפוז.
 • עובדת שכירה - צריכה לצרף אישור מהמעסיק על ההארכה או הפיצול של תקופת הלידה וההורות.