חודשים נוספים שיכולים להיכלל בתקופת האכשרה


​אחד מתנאי הזכאות לקבלת דמי לידה, הוא צבירת תקופת אכשרה.
כלומר, את עובדת שכירה או עובדת עצמאית, ושילמת דמי ביטוח לאומי. בהתאם לתקופת האכשרה שצברת נקבעים ימי הזכאות לדמי לידה:
 • אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה, או עבור 15 חודשים מתוך 22 החודשים תהיי זכאית לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות).
 • אם שילמת דמי ביטוח לאומי עבור 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני יום הפסקת העבודה  תהיי זכאית לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות).

חודשים שנכללים בתקופת האכשרה:

 • חודשים שבהם היית עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל (גם אם אינך תושבת ישראל).
 • חודשים שבהם עבדת כשכירה מחוץ לישראל – בתנאי שאת ומעסיקך תושבי ישראל וחוזה העבודה נחתם בישראל.
 • חודשים שבהם היית עובדת מקומית ישראלית
 • חודשים שבהם קיבלת ממעסיקך דמי חופשה.
 • חודשים שבהם קיבלת דמי מחלה או תמורת חופשה שנתית מקופת גמל.
 • שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום, שבהם המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח עבורך.
 • חודשים שבהם קיבלת מהביטוח הלאומי אחת מהקצבאות הבאות: דמי פגיעה בעבודה, דמי אבטלה, דמי תאונה, דמי לידה (עבור לידה קודמת), קצבה לשמירת היריון (עבור לידה קודמת) או קצבת נכות מעבודה בשיעור 100%.
 • חודשי הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי חודשים אלה יוכלו להיכלל רק אם עבדת 30 ימים רצופים לפחות, לפני היום שבו הפסקת לעבוד לפני הלידה.
 • חודשי השירות בצבא סדיר (שירות חובה או קבע) - לחיילת שסיימה את השירות הסדיר והתחילה לעבוד.
 • חודשי השירות בשירות לאומי- למי ששירתה בשירות לאומי 12 חודשים לפחות והתחילה לעבוד.
 • חודשים שבהם היית בהכשרה מקצועית - אם ההכשרה הייתה במוסדות שמתקיימים בהם לימודי סיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות, או במקומות שההכשרה בהם היא בשיתוף האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה, לפי תכנית לימודים של 35 שעות בשבוע במשך 6 חודשים רצופים לפחות.