אופן הגשת התביעה


את התביעה תוכלי להגיש מיד עם הפסקת עבודתך עקב שמירת ההיריון.

איזה מסמכים את צריכה להגיש?

  1. תביעה לשמירת היריון
  2. אישור רפואי – בתביעה יש אישור רפואי שאותו צריך למלא רופא מומחה למחלות נשים ולידה בלבד. בנוסף לאישור יש לצרף כרטיס מעקב הריון רפואי ותיעוד רפואי על הצורך בשמירה. אם סביבת העבודה או סוג העבודה הם הסיבה לשמירת ההריון, יתכן ותידרשי להביא אישור מרופא תעסוקתי.
  3. אישור מעסיק – עובדת שכירה צריכה לבקש מהמעסיק למלא את החלק בטופס התביעה המיועד למעסיק. אם סביבת העבודה או סוג העבודה הם הסיבה לשמירת ההריון, חובה לצרף מכתב מפורט מהמעסיק לגבי אופי העבודה ואישורו על כך שלא נמצאה לך עבודה חלופית.
  4. הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי – אם היית בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, ובתקופה זו שולמו עבורך דמי ביטוח, עלייך לצרף לתביעה אישור ממשרד הבריאות או ממשרד התעשייה על מקום וזמן ההכשרה או השיקום.

איך שולחים את המסמכים?

את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:


את התביעה והאישורים עלייך להגיש בתוך 12 חודשים מתחילת שמירת ההיריון.