הענקה מטעמי צדק


עובדת עצמאית שתביעתה לשמירת היריון נדחתה מכיוון שלא שילמה דמי ביטוח עד לתחילת השמירה, יכולה להגיש בקשה להענקה מטעמי צדק.
הבקשה להענקה מטעמי צדק תיבדק לפי מבחנים, כללים וסכומים שנקבעו בתקנות.

לטופס הבקשה - לחץ כאן