הענקה מטעמי צדק


עובד עצמאי שתביעתו לדמי לידה נדחתה מכיוון שלא שילם דמי ביטוח עד למועד הלידה, יכול להגיש בקשה להענקה מטעמי צדק.
הבקשה להענקה מטעמי צדק תיבדק לפי מבחנים, כללים וסכומים שנקבעו בתקנות.

לטופס הבקשה - לחץ כאן