למקבל קצבאות נוספות במוסד


על פי החוק, ביטוח לאומי לא משלפ כמה קצבאות עבור פרק זמן אחד, ועליך לבחור באחת הקצבאות (חוץ מקצבת ילדים וגמלת סיעוד, שישולמו לך גם בזמן שאתה זכאי לקצבת אזרח ותיק).

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק את האפשרות לקבל יותר מקצבה אחת מהביטוח הלאומי.

  • אם אתה זכאי גם לקצבת אזרח ותיק וגם לקצבת שאירים (קצבת אלמן/ה) והשלמת "תקופת אכשרה" (תקופת ביטוח), תקבל קצבת אזרח ותיק מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת השאירים המגיעה לך.
    סייג: זכות זאת אינה ניתנת ל"עקרת בית" שזכאית לקצבת אזרח ותיק.
  • אם את זכאית גם לקצבת אזרח ותיק וגם לקצבת תלויים בנפגעי עבודה, תקבלי קצבת אזרח ותיק מלאה ונוסף עליה מחצית מקצבת התלויים; או תקבלי מחצית קצבת אזרח ותיק ונוסף עליה קצבת תלויים מלאה.
  • אם אתה זכאי גם לקצבת אזרח ותיק וגם לקצבת נכות מעבודה לצמיתות, עליך לבחור באחת הקצבאות. אם בחרת בקצבת נכות מעבודה, גובה הקצבה לא יפחת משיעור קצבת אזרח ותיק המגיעה לך.
  • בתנאים מיוחדים יהוון המוסד לביטוח לאומי את קצבת הנכות שלך (ישלם סכום חד-פעמי במקום הקצבה), ולאחר ההיוון תקבל את קצבת אזרח ותיק המגיעה לך.

  • אם את בגיל 62 - 67, ומקבלת קצבת אזרח ותיק, והפסקת לעבוד- בדקי את זכאותך גם לדמי אבטלה.
  • אם את בגיל 62 - 67, ואת זכאית לקצבת אזרח ותיק, ואת מוגבלת בניידות, את עשוייה להיות זכאית גם לגמלת ניידות.