תושב ישראל השוהה בחו"ל

תושב/ת ישראל ששוהים בחוץ לארץ באופן זמני ממשיכים לשמור על זכויותיהם בביטוח הלאומי, ומחויבים בתשלום דמי ביטוח בהתאם למעמדם הביטוחי והכנסותיהם.