דמי קבורה


​​

כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
מחשבון זה נועד לשימוש על ידי משפחות ומכרים של נפטרים לצורך איתור חברות הקבורה ובתי עלמין שהקבורה בהם אינה כרוכה בתשלום במסגרת הסכמים עם הביטוח הלאומי.
* שדה חובה
* סוג קבורה לפי דת הנפטר


* ישוב מגוריו על פי הרשום במרשם האוכלוסין
* הנפטר היה מאושפז במוסד (גריאטרי, סיעודי, לחולים כרוניים, פסיכיאטרי, לבעלי מוגבלות שכלית)
מקום הפטירה
מקום קבורה