דמי קבורה


​​

כל השדות הם חובה. שלבים במחשבון עשויים להשתנות בהתאם לערכים המוזנים.
מחשבון זה נועד לשימוש על ידי משפחות ומכרים של נפטרים לצורך איתור חברות הקבורה ובתי עלמין שהקבורה בהם אינה כרוכה בתשלום במסגרת הסכמים עם הביטוח הלאומי.
סוג קבורה לפי דת הנפטר


מקום מגוריו של הנפטר
מי ששינה את כתובת מגוריו לכתובת המוסד שבו היה מאושפז (גריאטרי, סיעודי, לחולים כרוניים, פסיכיאטרי, לבעלי מוגבלות שכלית), בתוך 7 השנים לפני פטירתו,– יהיה זכאי לקבורה גם ביישוב מגוריו הקודם. לשם כך יש למלא כאן את יישוב מגוריו הקודם של הנפטר.
מקום הפטירה
מקום קבורה