מוקד טלפוני לתשלום חוב בגמלאות


מוקד התשלומים האוטומטי, לתשלום חובות בגמאלות, מיועד לכל מי ששולמה לו קצבה בסכום גבוה מהסכום שהיה זכאי לו בפועל. ניתן לשלם את החוב גם באמצעות אתר האינטרנט.

מספר טלפון: 08-6509935 
המוקד פועל 24 שעות ביממה, לאורך כל ימות השבוע.

ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בלבד.
בתום ביצוע התשלום תקבל מספר אסמכתא המאשר את ביצוע העסקה בטלפון.