סכום הקצבה


​סכום הקצבה לבעל רכב 

סכום הקצבה לבעל רכב נקבע על-פי המרכיבים האלה:
  • המוגבל בניידות בעל רישיון נהיגה או חסר רישיון נהיגה
  • גודל הרכב שבבעלות המוגבל בניידות, אך לא יותר מגודל הרכב קובע לגביו.
  • שיעור המוגבלות בניידות.
  • המוגבל בניידות משתכר או שלא משתכר. מוגבל בניידות "משתכר" יהיה זכאי לתוספת לקצבתו, בשונה מקצבתו של מי ש"אינו משתכר".
  • המוגבל בניידות משרת בצבא בשירות חובה או בהתנדבות.
  • המוגבל בניידות זכאי למתקן הרמה לכיסא גלגלים ברכב פרטי, והתקין אותו.
  • המוגבל בניידות זכאי לרכב לאבזרים מיוחדים ורכש רכב כזה.
  • לבעל רישיון נהיגה - סכום הקצבה בקטגוריה זו נקבע גם על פי שווי האבזרים המיוחדים, שאושרו בידי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים והותקנו ברכב.
  • ביטוח מקיף תקף לרכב שנרכש עם הלוואה עומדת. במקרים בהם הרכב אינו מבוטח בביטוח מקיף, יופחת מרכיב הביטוח מהקצבה החודשית. מ-1.3.17 לא יופחת מרכיב הביטוח מהקצבה החודשית במקרה של רכב שנרכש ללא הלוואה עומדת ושלא בוטח בביטוח מקיף.

א. למוגבלים בניידות בעלי רשיון נהיגה בתוקף החל ב- 01.01.2024

החל ב- 01.08.2022

גודל הרכב

 

אחוז המוגבלות

 

קצבה למשתכר או למי שהוועדה הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו (בש"ח)

קצבה למי שלא משתכר ואינו זקוק ואינו משתמש בכיסא גלגלים  (בש"ח)

קצבה לבעלי מתקן הרמה לכיסא גלגלים (בש"ח)

קצבה רגילה

כולל תוספת קצבה*

קצבה

כולל תוספת קצבה*

עד 1,300 סמ"ק

100-80

1,824 ש"ח

2,214 ש"ח

1,824 ש"ח

1,893 ש"ח

2,310 ש"ח

79-70

1,277 ש"ח

1,550 ש"ח

638 ש"ח

1,325 ש"ח

1,617 ש"ח

69-60

1,094 ש"ח

1,328 ש"ח

547 ש"ח

1,136 ש"ח

1,386 ש"ח

59-50

912 ש"ח

1,107 ש"ח

456 ש"ח

947 ש"ח

1,155 ש"ח

49-40

730 ש"ח

886 ש"ח

365 ש"ח

757 ש"ח

924 ש"ח

עד 1,800 סמ"ק

100-80

2,467 ש"ח

2,971 ש"ח

2,467 ש"ח

2,594 ש"ח

3,131 ש"ח

79-70

1,727 ש"ח

2,080 ש"ח

863 ש"ח

1,816 ש"ח

2,192 ש"ח

69-60

1,480 ש"ח

1,783 ש"ח

740 ש"ח

1,556 ש"ח

1,879 ש"ח

59-50

1,234 ש"ח

1,486 ש"ח

617 ש"ח

1,297 ש"ח

1,566 ש"ח

49-40

987 ש"ח

1,188 ש"ח

493 ש"ח

1,038 ש"ח

1,252 ש"ח

עד 2,000 סמ"ק

100-80

3,081 ש"ח

3,671 ש"ח

3,081 ש"ח

3,196 ש"ח

3,821 ש"ח

79-70

2,157 ש"ח

2,570 ש"ח

1,078 ש"ח

2,237 ש"ח

2,675 ש"ח

69-60

1,849 ש"ח

2,203 ש"ח

924 ש"ח

1,918 ש"ח

2,293 ש"ח

59-50

1,541 ש"ח

1,836 ש"ח

770 ש"ח

1,598 ש"ח

1,911 ש"ח

49-40

1,232 ש"ח

1,468 ש"ח

616 ש"ח

1,278 ש"ח

1,528 ש"ח

מעל 2,000 סמ"ק

 

100-80

3,369 ש"ח

4,050 ש"ח

3,369 ש"ח

3,523 ש"ח

4,257 ש"ח

79-70

2,358 ש"ח

2,835 ש"ח

1,179 ש"ח

2,466 ש"ח

2,980 ש"ח

69-60

2,021 ש"ח

2,430 ש"ח

1,011 ש"ח

2,114 ש"ח

2,554 ש"ח

59-50

1,685 ש"ח

2,025 ש"ח

842 ש"ח

1,762 ש"ח

2,129 ש"ח

49-40

1,348 ש"ח

1,620 ש"ח

674 ש"ח

1,409 ש"ח

1,703 ש"ח

רכב עם אבזרים מיוחדים ששווים עד 100,000 ש"ח 

100-80

4,055 ש"ח

4,531 ש"ח

 

79-70

2,839 ש"ח

3,172 ש"ח

 

69-60

2,433 ש"ח

2,719 ש"ח

 

59-50

2,028 ש"ח

2,266 ש"ח

 

49-40

1,622 ש"ח

1,812 ש"ח

 

רכב עם אבזרים מיוחדים ששווים מעל 100,00 ש"ח 

100-80

5,756 ש"ח

6,232 ש"ח

 

79-70

4,029 ש"ח

4,362 ש"ח

 

69-60

3,454 ש"ח

3,739 ש"ח

 

59-50

2,878 ש"ח

3,116 ש"ח

 

49-40

2,302 ש"ח

2,493 ש"ח

 

רכב עם אבזרים מיוחדים ששווים מעל 100,000 ש"ח, ונוסף עליהם גם   JOY STICK  או הגה חשמלי (החל ב-01.08.2023)


100-80

8,053 ש"ח

8,513 ש"ח

 

79-70

5,637 ש"ח

5,959 ש"ח

 

69-60

4,832 ש"ח

5,108 ש"ח

 

59-50

4,027 ש"ח

4,257 ש"ח

 

49-40

3,221 ש"ח

3,405 ש"ח

 

 

* לתוספת קצבה זכאי מי שמשתכר, ומקום עבודתו נמצא במרחק של 40 ק"מ לפחות בשני הכיוונים והוא משתמש ברכבו בקביעות לצורך נסיעה למקום עבודתו.

ב. למוגבלים בניידות שאין להם רשיון נהיגה בתוקף 

גודל הרכב

 

אחוז המוגבלות

 

קצבה למשתכר או למי שהוועדה  הרפואית קבעה כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו  (בש"ח)

קצבה למי שלא משתכר ואינו זקוק ואינו משתמש בכיסא גלגלים (בש"ח)

קצבה לבעלי מתקן הרמה לכיסא גלגלים (בש"ח)

קצבה רגילה

כולל תוספת קצבה*

קצבה

כולל תוספת קצבה*

עד 1,300 סמ"ק

100-80

1,819 ש"ח

2,209 ש"ח

1,819 ש"ח

1,889 ש"ח

2,307 ש"ח

79-70

1,273 ש"ח

1,546 ש"ח

637 ש"ח

1,322 ש"ח

1,615 ש"ח

69-60

1,091 ש"ח

1,325 ש"ח

546 ש"ח

1,133 ש"ח

1,384 ש"ח

עד 1,800 סמ"ק

100-80

2,462 ש"ח

2,966 ש"ח

2,462 ש"ח

2,593 ש"ח

3,131 ש"ח

79-70

1,723 ש"ח

2,076 ש"ח

862 ש"ח

1,815 ש"ח

2,192 ש"ח

69-60

1,477 ש"ח

1,780 ש"ח

739 ש"ח

1,556 ש"ח

1,879 ש"ח

עד 2,000 סמ"ק

100-80

2,587 ש"ח

3,166 ש"ח

2,587 ש"ח

2,722 ש"ח

3,349 ש"ח

79-70

1,811 ש"ח

2,216 ש"ח

905 ש"ח

1,905 ש"ח

2,344 ש"ח

69-60

1,552 ש"ח

1,900 ש"ח

776 ש"ח

1,633 ש"ח

2,009 ש"ח

מעל 2,000 סמ"ק 

100-80

3,183 ש"ח

3,853 ש"ח

3,183 ש"ח

3,349 ש"ח

4,117 ש"ח

79-70

2,228 ש"ח

2,697 ש"ח

1,114 ש"ח

2,344 ש"ח

2,882 ש"ח

69-60

1,910 ש"ח

2,312 ש"ח

955 ש"ח

2,009 ש"ח

2,470 ש"ח

רכב עם אבזרים מיוחדים

100-80

3,812 ש"ח

4,433 ש"ח

 

79-70

2,668 ש"ח

3,103 ש"ח

 

69-60

2,287 ש"ח

2,660 ש"ח

 

 

לתוספת קצבה זכאי מי שמשתכר, ומקום עבודתו נמצא במרחק של 40 ק"מ לפחות בשני הכיוונים והוא משתמש ברכבו בקביעות לצורך נסיעה למקום עבודתו.

סכום הקצבה לחסר רכב

קצבה רגילה- 2,364 ש"ח