מעסיק של תושב חוץ

מעסיק, המעסיק עובד  שאינו תושב/ת ישראל (חוץ מעובד במשק בית), נחשב כמעסיק תושב חוץ, והוא חייב לדווח, לנכות ולשלם בעבורו דמי ביטוח לאומי על-פי הכללים המפורטים בפרק זה.

  • מי שמעסיק תושב חוץ במשק ביתו, ידווח עליו בהתאם למפורט בפרק מעסיק עובד במשק בית.

  • מי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון בישראל, ידווח עליו למדור התשלומים שברשות האוכלוסין והגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים. פרטים באתר התמ"ת.

  • מי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון ביישובים או אתרים צבאיים (באזור), ידווח עליו לביטוח הלאומי, בהתאם לכללים המפורטים בפרק זה.