העסקת תושב הרשות הפלשתינאית או יהודה ושומרון


  • מי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון בישראל, ידווח עליו למדור התשלומים שליד משרד התמ"ת. פרטים באתר התמ"ת.
  • מי שמעסיק תושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון ביישובים או אתרים צבאיים (באזור), ידווח עליו לביטוח הלאומי, בהתאם לכללים המפורטים בפרק זה.