הדרכים לדיווח ולתשלום בעבור עובד תושב חוץ


ניתן לדווח בעבור עובד תושב חוץ באמצעות: