שיעורי דמי הביטוח לתושב חוץ


שיעורי דמי הביטוח הלאומי המנוכים מתושב חוץ באחוזים מהשכר 

החל ב- 01.01.2024 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע - 7,522 ש"ח  (שיעור מופחת)


 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

0.59%

0.04%

0.63%

 

 

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת

 בדמי ביטוח - 49,030 ש"ח  (שיעור מלא)

 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

2.65%

0.87%

3.52%

שיעורי דמי הביטוח הלאומי המנוכים מתושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון ביישובים או אתרים צבאיים (באזור)

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע - 7,522 ש"ח

( שיעור מופחת)

 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

0.56%

0.03%

0.59%

 

 

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית

החייבת בדמי ביטוח - 49,030 ש"ח  (שיעור מלא)

 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

2.49%

0.61%

3.1%