שיעורי דמי הביטוח לתושב חוץ


שיעורי דמי הביטוח הלאומי המנוכים מתושב חוץ באחוזים מהשכר 

החל ב- 01.01.2022 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח  (שיעור מופחת)


 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 0.59

% 0.04

% 0.63

 

 

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת

 בדמי ביטוח - 45,075 ש"ח  (שיעור מלא)

 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

2.65

0.87

3.52

שיעורי דמי הביטוח הלאומי המנוכים מתושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון ביישובים או אתרים צבאיים (באזור)

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח

( שיעור מופחת)

 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 0.56

% 0.03

% 0.59

 

 

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית

החייבת בדמי ביטוח - 45,075 ש"ח  (שיעור מלא)

 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

2.49

0.61

3.1