שיעורי דמי הביטוח לתושב חוץ


שיעורי דמי הביטוח הלאומי המנוכים מתושב חוץ באחוזים מהשכר 

מעודכן ל- 01.01.2020 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח  (שיעור מופחת)


 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 0.59

% 0.04

% 0.63

 

 

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית החייבת

 בדמי ביטוח - 44,020 ש"ח  (שיעור מלא)

 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 2.65

% 0.87

% 3.52

שיעורי דמי הביטוח הלאומי המנוכים מתושב הרשות הפלסטינאית או תושב יהודה ושומרון ביישובים או אתרים צבאיים (באזור)

 

מחלק השכר שעד 60% מהשכר הממוצע - 6,331 ש"ח

( שיעור מופחת)

 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 0.56

% 0.03

% 0.59

 

 

מחלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד ההכנסה המרבית

החייבת בדמי ביטוח - 44,020 ש"ח  (שיעור מלא)

 

מעסיק

עובד

סך הכול

דמי ביטוח לאומי

% 2.49

% 0.61

% 3.1