ענפי ביטוח


המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי בעבור עובד תושב חוץ ל-3 ענפי ביטוח: ביטוח נפגעי עבודה, ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפרוק תאגיד וביטוח אמהות.
תושבי חוץ אינם מבוטחים, על פי חוק, בביטוח בריאות ממלכתי.

עובד תושב חוץ שיגיש בקשה לביטוח הלאומי לקבלת קצבה, בקשתו תיבדק ותאושר בהתאם לכללים.