דיווח ותשלום למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי


מעסיק עובד זר, שיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי -  
צריך לדווח ולשלם עבור העובד הזר, בהתאם לכללים שנקבעו.

מי צריך לדווח ולשלם?

 • מקבל קצבת סיעוד 
 • מקבל קצבת שירותים מיוחדים 
 • מקבל קצבת ילד נכה
 • מי שלא מקבל קצבה מהביטוח הלאומי, ושיש לו היתר מרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובד זר לצורך טיפול סיעודי

 אופן הדיווח והתשלום

 • אם השכר שאתה משלם לעובד הזר באופן פרטי הוא עד לסכום של 5,500 ש"ח בחודש - תהיה חייב בתשלום דמי ביטוח על כל השכר שאתה משלם לעובד הזר, ופטור מדיווח שוטף על העסקת העובד הזר (אם אתה עונה על תנאי הפטור המפורטים בהמשך), 

  הערה: 
  הפטור מדיווח אינו חל על חברות או גופים אחרים שמעסיקים עובדים זרים. הפטור ניתן רק למעסיק סיעודי שהוא אדם פרטי. 
 • אם השכר שאתה משלם לעובד הזר באופן פרטי עולה על 5,500 ש"ח בחודש - תהיה חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח על כל השכר שאתה משלם לעובד הזר. 

כמה דמי ביטוח צריך לשלם?

שיעור דמי הביטוח -  2% מהשכר המשולם לעובד.

דוגמאות: 

 • מי שמשלם לעובד הזר באופן פרטי שכר בסך 4,200 ש"ח בחודש - פטור מדיווח וחייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור 2%  מהשכר המשולם לעובד: 2%X4,200 = 84 , כלומר צריך לשלם 84 ש"ח בחודש.
 • מי שמשלם לעובד הזר באופן פרטי שכר בסך 6,300 ש"ח בחודש - חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח בשיעור 2%  מהשכר המשולם לעובד: 2%X6,300 = 126 , כלומר צריך לדווח ולשלם 126 ש"ח בחודש.

איך מדווחים ומשלמים? 

את הדיווח והתשלום ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים שאנו שולחים באופן אוטומטי בדואר.

איך מקבלים את הפטור מדיווח?

לקבלת הפטור מדיווח שוטף יש למלא את שני התנאים האלה:
 1.  מי שלא פתח בביטוח הלאומי תיק מעסיק עובד במשק בית עבור העובד הזר - צריך לפתוח תיק (גם אם בפועל אינך צריך לדווח), ולעדכן את פרטי העובד הזר, השכר שמשולם לו ועוד. 
 2. לשלם את השכר בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של העובד הזר או בהמחאה על שם העובד הזר שמופקדת בחשבונו.

חשוב לדעת, אם העובד הזר יגיש בקשה לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי (כמו דמי פגיעה בעבודה, דמי לידה וכדומה) - אנו נבקש ממך וממנו מסמכים המעידים על תשלום השכר, כגון תדפיס חשבון הבנק שבו בוצעו הפקדות השכר בהמחאות או בהעברה בנקאית, כדי לחשב את הקצבה המגיעה לו.

לבירורים ניתן לפנות למוקד הטלפוני 6050* או 9696*.