דיווח ותשלום של מעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי


מעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי חייב לשלם דמי ביטוח עבור כל השכר המשולם לעובד הזר, כמו כן החל מחודש אוגוסט 2022 הוא חייב גם לדווח על פרטי העובד ללא קשר לגובה השכר המשולם לו.

כמה דמי ביטוח צריך לשלם?

שיעור דמי הביטוח -  2% מהשכר המשולם לעובד.

לדוגמה: מי שמשלם לעובד הזר באופן פרטי שכר בסך 3,000 ש"ח בחודש - חייב בדיווח ובתשלום דמי ביטוח בשיעור 2% מהשכר המשולם לעובד: 2%X3,000 = 60 , כלומר צריך לדווח ולשלם 60 ש"ח בחודש.

איך מדווחים ומשלמים?

לדיווח ותשלום יש לבצע את הפעולות האלה: 

את הדיווח והתשלום ניתן לבצע באמצעות אתר התשלומים או באמצעות פנקס תשלומים שאנו שולחים באופן אוטומטי בדואר או באמצעות המוקד הטלפוני 6050*.

לבירורים ניתן לפנות למוקד הטלפוני 6050* או למוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו 9696*.