עובד עצמאי

עובד עצמאי הוא מי שעונה על אחד מהתנאים האלה:​

  • עוסק במשלח ידו 20 שעות בשבוע בממוצע לפחות.
  • הכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 50% מהשכר הממוצע - 6,268 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)
  • עוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע בממוצע לפחות,  והכנסתו החודשית הממוצעת ממשלח ידו שווה או עולה על 15% מהשכר הממוצע - 1,880 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)

עובד עצמאי שאינו עונה על אף אחד מהתנאים האלה, ייחשב כבעל הכנסה שלא מעבודה לעניין תשלום דמי ביטוח וזכאות לקצבאות.

בעקבות מלחמת 'חרבות ברזל', לא יבוצעו עיקולים ויבוטלו קנסות והצמדות למי שנמצאים באזורי הלחימה ולא יצליחו לשלם דמי ביטוח.
למידע מורחב לחצו כאן