סגירת תיק עצמאי בביטוח לאומי


​מיד עם סיום עבודתך כעצמאי, עליך להודיע לנו על כך ולסגור את תיק העצמאי שלך בביטוח הלאומי.
סגירת התיק בביטוח לאומי הינה נפרדת מסגירת תיק ברשות המיסים ואינה תלויה בה.
למידע על סגירת תיק עצמאי במס הכנסה או במע"מ יש לפנות לרשות המיסים.

איך סוגרים תיק עצמאי בביטוח הלאומי?

 יש למלא טופס דין וחשבון רב שנתי -  באופן מקוון באתר או באופן ידני.

שים לב, חשוב לסגור את התיק מיד עם סיום העבודה כעצמאי, כדי שנפסיק לחייב אותך בתשלום דמי ביטוח כעצמאי.
בקשה לסגירת תיק עצמאי שתוגש באיחור עשויה להידחות, ובמקרה כזה תיק העצמאי ייסגר סמוך למועד הגשת הבקשה.