דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

עובד עצמאי - אופן חישוב דמי ביטוח לעובד עצמאי

להלן יוסבר אופן חישוב דמי הביטוח לעובד עצמאי שזהו עיסוקו היחיד:

1. הכנסה לעניין תשלום דמי ביטוח

 עפ"י סעיף 345 (ב))(1) לחוק הביטוח הלאומי, הכנסתו של עצמאי בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה. עד לקבלת שומה לאותה שנה יחושבו דמי הביטוח על פי שומה של שנה קודמת לאחר שקידמנו אותה בהתאם, או לפי הצהרת המבוטח על הכנסתו לאותה שנה. לאחר קבלת שומה לאותה שנה יעשה חישוב ההפרשים.

2. חישוב ההפחתות

על פי סעיף 345 (ב))(1) לחוק, ההכנסה בשנה השוטפת תיקבע על פי השומה הסופית של ההכנסה לאותה שנה, לפני כל פטור, ניכויים וזיכויים להם זכאי אדם על פי פקודת מס הכנסה, ולאחר שהופחתו הסכומים הבאים:

 •  0.52% מסכום דמי הביטוח הלאומי שחייב המבוטח (לא כולל דמי ביטוח בריאות). 
 • חלק מהסכום שהופרש על ידי המבוטח לקופת גמל (הסכום שמופחת נקבע על ידי מס הכנסה)           

הנוסחה שמשמשת אותנו לחישוב ההפחתה ברבעון (3 חודשים) היא:  


  

 • y - הכנסה מטבית
 • z - אחוז דמי הביטוח המותרים בניכוי לפי סעיף 47 א לפקודה (52%)
 • m - שכר ממוצע. ( 9,673 ש"ח (החל ב- 01.01.2017). על 60% מהשכר הממוצע ינוכו דמי ביטוח לפי השיעור המופחת. מאחר ומדובר ברבעון, מכפילים ב- 3 ).
 • t2 - שיעור רגיל   ( 12.83 (החל ב- 01.01.2017))    
 • t1 - שיעור מופחת (% 2.87 (החל ב- 01.01.2017))
 • X - בסיס לתשלום דמי ביטוח

דוגמה:

על פי הצהרת מבוטח הכנסתו בחודש ינואר 2012 הייתה 10,000 שקלים. כדי לקבל בסיס לתשלום דמי ביטוח  נציב את הנתונים בנוסחה:

=28,689

+1.8 * 8,619 * 0.52(0.1123-0.0672)30,000

1+0.52*0.1123

חישוב דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות

בדוגמה הבאה יחושבו דמי הביטוח של מבוטח שעיסוקו עצמאי בלבד ובהתאם להצהרתו על הכנסה של 10,000 ₪  החל מתאריך ינואר 2012:

 • הכנסה חודשית  -  10,000 שקלים חדשים 
 • שעור מופחת – ‏% 2.87 (החל ב- 01.01.2017)
 • שיעור רגיל –  12.83 (החל ב- 01.01.2017)
 • שיעור מופחת דמי ביטוח בריאות –  % 3.10 (החל ב- 01.01.1995)
 • שיעור מלא דמי ביטוח בריאות –  5.00 (החל ב- 01.01.2006)
 • שכר ממוצע –  9,673 ש"ח (החל ב- 01.01.2017)
 • הפחתה לפי סעיף 345 - 1,311 שקלים חדשים  (ראה  חישוב לעיל)

                                                               

 • הבסיס הרבעוני לתשלום דמי ביטוח     28,689  =  10,000 * 3 – ההפחתה  
 • בסיס לשיעור מופחת                            15,514 =  8,619* 3 * 60%
 • בסיס לשיעור רגיל                                13,175 =  15,514 – 28,689

                                                              

 • דמי ביטוח לאומי שעור מופחת           1,042 =   15,514 * 6.72%
 • דמי ביטוח לאומי שעור רגיל               1,479 =   13,175 * 11.23%
 • דמי ביטוח בריאות שעור מופחת            480 =   15,514 * 3.1%
 • דמי ביטוח בריאות שיעור רגיל               658 =  13,175 * 5% 

____________________________________________________

סה"כ דמי ביטוח לרבעון                        3,659 שקלים חדשים       

 
Please Wait