ביטול ההסכם


תוכל לבטל את ההתקשרות שלך עם המייצג בתוך 7 ימי עבודה מהיום שבו חתמת על ההסכם עמו.

שילמת למייצג יותר ממה שהיית צריך לשלם על פי החוק?
אתה זכאי לקבל את הסכום העודף חזרה!

המייצג פתח נגדך בהליכי גבייה בניגוד לחוק?
אתה זכאי לסיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.