איך משלמים?


בעת ההתקשרות שלך עם המייצג, אסור למייצג לבקש לגבות את שכר הטרחה בתשלום אחד, או להציב זאת כתנאי. זכותך לשלם את שכר הטרחה בהסדר תשלומים, באופן הבא:

  • תשלום אחד של עד 60% מהקצבה הרטרואקטיבית
  • היתרה בתשלומים חודשיים, בשיעור של עד 25% מהקצבה החודשית לכל תשלום.

לדוגמה, אם שכר הטרחה שעליך לשלם למייצג הוא בסך 5,000 ש"ח, ואתה זכאי לקצבה של 2,000 ש"ח לחודש, בלי זכאות לקצבה רטרואקטיבית. המייצג יוכל לגבות ממך עד 500 ש"ח בכל חודש (25% מ-2,000 ש"ח) במשך כ-10 חודשים (10* 500 ש"ח = 5,000 ש"ח).