חישוב התשלום המקסימלי שמותר לגבות ממךהסכום המקסימלי שמותר למייצג לגבות ממך כתשלום שכר טרחה מחושב על פי הקצבה הממוצעת שלך:
  • אם אתה מקבל קצבה לצמיתות או לתקופה של יותר מ-60 חודשים - הקצבה החודשית שאתה זכאי לה נחשבת כקצבה הממוצעת שלך.
  • אם אתה מקבל קצבה זמנית של פחות מ-60 חודשים, או שנשארו לך פחות מ-60 חודשים עד לקבלת קצבת זקנה, הקצבה הממוצעת שלך מחושבת כך:

סכום הקצבה החודשית X מספר החודשים שבהם תהיה זכאי לקצבה  = סכום הקצבה הממוצעת שלך
60

חישוב התשלום המקסימלי שמותר למייצג לגבות ממך, לפי סוג השירות והקצבה הממוצעת שלך:

החל ב- 01.01.2024
התשלום המקסימלי לקצבה ממוצעת נמוכה מ-1,360 ש"ח

המייצג
סוג השירות
דמי פתיחת תיק
907 ש"ח

תוספת תשלום
907 ש"ח

שכר הטרחה שנקבע באחוזים מהקצבה הממוצעת שלך במשך 60 חודשים
כל המייצגים (כולל עו"ד) ​סיוע בהגשת תביעות: נכות כללית, נפגעי עבודה (20% נכות ומעלה), שירותים מיוחדים, ילד נכה, ניידות, פוליו וגזזת. כן    כן         10.25%
סיוע בהגשת תביעה לנפגעי עבודה (9%-19% נכות).דמי פתיחת תיק ו-13% מהמענק
או
ללא דמי פתיחת תיק ו-14% מהמענק       ​ ​
רק עורכי דין ​ ​ ​ ​סיוע בהגשת תביעות וייצוג בוועדות רפואיות בנושאי: נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, ניידות, פוליו וגזזת. כן כן12.75%
סיוע בהגשת תביעה וייצוג בוועדה רפואית לנפגעי עבודה (20% נכות ומעלה).כןכן14.75%
סיוע בהגשת תביעה וייצוג בוועדה רפואית לנפגעי עבודה (9%-19% נכות).דמי פתיחת תיק ו-16% מהמענק 
או
ללא דמי פתיחת תיק ו-17% מהמענק   ​ ​
ייצוג בבית דין לעבודה כולל סיוע בהגשת תביעה.כן כן23%
ייצוג בבית דין לעבודה ללא סיוע בהגשת תביעה.כןכן11%

 

 התשלום המקסימלי לקצבה ממוצעת גבוהה מ-1,360 ש"ח

המייצגסוג השירותדמי פתיחת תיק 907 ש"ח תוספת תשלום 907 ש"ח שכר הטרחה שנקבע באחוזים מהקצבה הממוצעת שלך במשך 60 חודשים
כל המייצגים (כולל עו"ד) ​סיוע בהגשת תביעות: נכות כללית, נפגעי עבודה (20% נכות ומעלה), שירותים מיוחדים, ילד נכה, ניידות, פוליו וגזזת.כן ללא11.25%
סיוע בהגשת תביעה לנפגעי עבודה (9%-19% נכות).דמי פתיחת תיק ו-13% מהמענק
או
ללא דמי פתיחת תיק ו-14% מהמענק ​ ​
רק עורכי דין ​ ​ ​ ​סיוע בהגשת תביעות וייצוג בוועדות רפואיות בנושאי: נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, ניידות, פוליו וגזזת. כן ללא13.75%
סיוע בהגשת תביעה וייצוג בוועדה רפואית לנפגעי עבודה (20% נכות ומעלה).כן ללא15.75%
סיוע בהגשת תביעה וייצוג בוועדה רפואית לנפגעי עבודה (9%-19% נכות).דמי פתיחת תיק ו-16% מהמענק
או
ללא דמי פתיחת תיק ו-17% מהמענק      ​ ​
ייצוג בבית דין לעבודה כולל סיוע בהגשת תביעה.כן ללא24%
ייצוג בבית דין לעבודה ללא סיוע בהגשת תביעה.כןללא 12%


התשלום המקסימלי ללא תלות בסכום הקצבה הממוצעת

המייצגסוג השירותדמי פתיחת תיקתוספת תשלום שכר הטרחה שנקבע באחוזים מהקצבה הממוצעת שלך במשך 60 חודשים
כל המייצגים (כולל עו"ד) ​סיוע בהגשת תביעות: נכות כללית, נפגעי עבודה (20% נכות ומעלה), שירותים מיוחדים, ילד נכה, ניידות, פוליו וגזזת. ללא ללא12.25%
סיוע בהגשת תביעה לנפגעי עבודה (9%-19% נכות).דמי פתיחת תיק ו-13% מהמענק
או
ללא דמי פתיחת תיק ו-14% מהמענק            ​ ​
רק עורכי דין ​ ​ ​ ​ ​ ​סיוע בהגשת תביעות וייצוג בוועדות רפואיות בנושאי: נכות כללית, שירותים מיוחדים, ילד נכה, ניידות, פוליו וגזזת. ללא ללא15%
סיוע בהגשת תביעה וייצוג בוועדה רפואית לנפגעי עבודה (20% נכות ומעלה). ללא ללא17%
סיוע בהגשת תביעה וייצוג בוועדה רפואית לנפגעי עבודה (9%-19% נכות).דמי פתיחת תיק ו-16% מהמענק
או 
ללא דמי פתיחת תיק ו-17% מהמענק              ​ ​
ייצוג בבית דין לעבודה כולל סיוע בהגשת תביעה. ללא ללא25.5%
ייצוג בבית דין לעבודה ללא סיוע בהגשת תביעה.ללאללא 13.5%

    

תביעות נוספות על התביעות המפורטות בטבלה:

  • תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה - שכר הטרחה המקסימלי שמותר לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך 907 ש"ח ותוספת תשלום בסך 907 ש"ח .
  • תביעה לקצבת נכות במקרים של נכות קשה - שכר הטרחה המקסימלי שמותר לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך 907 ש"ח ותוספת תשלום בסך 907 ש"ח .
  • תביעה לשיקום מקצועי - שכר הטרחה המקסימלי שמותר לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך 907 ש"ח ותוספת תשלום בסך 907 ש"ח .
  • תביעה להלוואה והחזר הוצאות ניידות - שכר הטרחה המקסימלי שמותר לגבות הוא דמי פתיחת תיק בסך 907 ש"ח .