הגשת תביעה


אפשר להגיש תביעה לקצבת נכות כללית החל מגיל 18 ועד 12 חודשים לאחר גיל פרישה.
ניתן למלא את התביעה ולשלוח את כל המסמכים באמצעות נציג שירות בטלפון 3928*. הנציג ימלא עבורך את התביעה בטלפון, ויסייע בהגשת המסמכים.
אם אתה מאושפז בבית חולים, אתה יכול להגיש תביעה במסגרת "מחלקה ראשונה" באמצעות עובד סוציאלי בבית החולים שבו אתה מאושפז.

איזה מסמכים צריך להגיש?

 1. טופס תביעה לקצבת נכות - ניתן להיעזר בסרטון הדרכה למילוי טופס התביעה.
 2. מסמכים רפואיים - סיכומי מחלה או כל מסמך רפואי אחר בדבר המצב הרפואי, המפרטים את כל המחלות הכרוניות, הטיפולים והתרופות. תוכל להיעזר בכלי  לקבלת רשימה מפורטת של המסמכים הרפואיים  שמומלץ לצרף לתביעה לפי האבחנה הרפואית.
 3. עובד שכיר צריך להגיש את המסמכים הבאים:
  • 15 תלושי שכר אחרונים או אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר (האישור למילוי נמצא בטופס התביעה).
  • פירוט תשלומי דמי מחלה מהמעסיק בעבור תקופות שבהן לא עבדת ב-15 חודשים האחרונים, או אישור תשלום כלשהו מחברת ביטוח עקב מחלה.
 4. עובד עצמאי - עליך להצהיר במחלקת הביטוח והגבייה בסניף הביטוח הלאומי על השינויים בעבודתך ובהכנסותיך עקב הנכות, ולהגיש את השומות האחרונות שבידך.
 5. הכנסות שלא מעבודה - פירוט הכנסות ב-15 החודשים האחרונים כמו פנסיה (בישראל או מחו"ל), תמיכה לתלמידי ישיבות, תגמול ממשרד הביטחון, תשלומים מחברת ביטוח, הכנסה הונית, מזונות, הכנסה מרכוש וכדומה.
 6. ייפוי כוח - אם מגיש התביעה והחתום עליה אינו תובע הקצבה עצמו, נא למלא גם את סעיף 4 בטופס התביעה ולצרף ייפוי כוח, צו אפוטרופוס או פסק דין.

איך ניתן למלא ולשלוח את התביעה?

 את התביעה והמסמכים ניתן למלא ולשלוח באחת מהדרכים הבאות:
לאחר הגשת התביעה, במידת הצורך, תוזמן לבדיקה בוועדה רפואית, ובמקרה של מצב רפואי קשה התביעה תטופל במסלול מהיר.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל שירותי ייעוץ והכנה לוועדות הרפואיות בחינם במרכז יד מכוונת.
 • סיוע מתומך בקבלת החלטות - אם אתה זקוק לסיוע כלכלי או רפואי או אישי, אתה יכול לקבל סיוע ממקבל החלטות. 
  השירות מופעל כיום כפיילוט למבוטחים שאין להם תמיכה משפחתית ואין להם אפשרות כלכלית לממן תומך בתשלום.
  שים לב, התומך מסייע בקבלת החלטות, אך אינו מקבל החלטות בעצמו. ניתן למנות תומך כחלופה למינוי אפוטרופוס .
  לפרטים נוספו
   לחץ כאן 
 • אם אין לך או למשפחתך הכנסה כלשהי, בדוק את זכאותך להבטחת הכנסה, עד לקבלת קצבת נכות.
 • אם יש לך מוגבלות ברגליים, תגיש גם בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות.