בדיקה על ידי ועדה רפואית


מהי ועדה רפואית?

ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים ומזכיר ישיבה, שתפקידו לדאוג לשמירה על זכויותיך ולרשום את דוח הוועדה.

אם התלוננת על כמה מחלות או כמה ליקויים רפואיים, ייתכן שתיבדק על ידי כמה רופאים מומחים. כמו כן אם בעקבות הבדיקה, מתברר שיש צורך בבדיקה נוספת על ידי רופא מומחה אחר, תוזמן לועדה נוספת או ליותר.
את חוות הדעת של הרופאים המומחים שבדקו אותך מעבירים ל"רופא מוסמך", הקובע את אחוז הנכות הרפואית שלך מכל המחלות ביחד.

תפקיד הרופא בוועדה הרפואית לקבוע מהן המחלות או הליקויים הרפואיים שאתה סובל מהם ולתרגם אותם, בהתאם לרמת החומרה שלהם, לאחוזי נכות רפואית, לפי ספר המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי. הספר מכיל 10 פרקים לפי מערכות הגוף השונות.

כיצד מתנהלת הוועדה הרפואית?

לפני שתוזמן להיכנס לחדר הוועדה, הרופא המומחה יעיין במסמכים הרפואיים שנמצאים בתיק שלך.

המזכיר יזמין אותך להיכנס לחדר הוועדה. תתבקש להציג תעודה עם תמונה (ללא תעודה עם תמונה לא תוכל להיבדק בוועדה). הרופא יוצג לפניך בשמו ובתחום מומחיותו וכן יוצג לפניך גם המזכיר. הרופא והמזכיר עונדים תג זיהוי.

 

שים לב, אם אתה מכיר את הרופא בוועדה באופן אישי או כרופא מטפל, רופא זה לא יכול להשתתף בוועדה שתבדוק אותך. במקרה כזה, עליך להודיע על כך לוועדה ותוזמן לוועדה אחרת.

הגדרת הבעיות הרפואיות

לפני הבדיקה תתבקש לפרט את המחלות שמהן אתה סובל. כאן עליך לפרט את כל התלונות שלך. אם יש לך קושי לתפקד בעבודה או שאתה זקוק לעזרה של אדם אחר בביצוע פעולות היום יום: רחצה, הלבשה, ניידות בתוך הבית, אכילה, שמירה על היגיינה אישית, אנא ספר עליהם לרופא. השתדל שלא להאריך מדי בפרטים. אם משהו לא ברור לרופא, הוא ישאל אותך.

 

כדאי שתציין את התלונות שלך נכון להיום ולא מחלות מהעבר. באפשרותך להכין מראש מסמך שבו מפורטות התלונות הרפואיות שלך והקשיים שלך לתפקד, ולהגישו בוועדה לרופא או למזכיר. הרופא יקרא את מה שכתבת, והמסמך יצורף לדוח הוועדה.

 

אם יש לך מסמכים רפואיים נוספים שאינם מצויים בתיק, הגש אותם לרופא.

 

אם אתה זקוק למתרגם או למלווה, באפשרותך להביא אותו אתך לוועדה הרפואית, וכן זכותך להיות מיוצג על ידי עורך דין.  

הסכמה להיבדק על-ידי הוועדה

התלונות שלך יירשמו בדוח הוועדה, ותתבקש לחתום שאתה מאשר שאלה הן תלונותיך, וכן לחתום על הסכמה להיבדק על-ידי הרופא.

בדיקה גופנית

הרופא יחליט בהתאם לסוג המחלה או הליקוי הרפואי שלך, אם יש צורך לבדוק אותך. הבדיקה מתבצעת תוך התייחסות לתלונות שציינת ולסוג המחלה שלך.

 

מותר לך לבקש מהוועדה להכניס מלווה מטעמך להיות נוכח בעת הבדיקה הגופנית.

שים לב, 

 • הבדיקה מיועדת לקביעת אחוז נכות ולא לצורך טיפול רפואי, ולפיכך היא אינה דומה לבדיקות שמבצע רופא משפחה או רופא מטפל אחר.
 • לרופא אין סמכות לדון בטיפול רפואי שאתה נזקק לו, ולכן אין טעם לבקש מהרופא בקשות הקשורות לטיפול רפואי.  

סיכום הדיון וקביעת אחוז הנכות הרפואית

לאחר שתעזוב את חדר הוועדה, הרופא יכתיב למזכיר את הממצאים הרפואיים שמצא, ויקבע את החלטתו בהתאם למסמכים הרפואיים שבתיק, התלונות שלך והבדיקה שערך.

 

הרופא קובע את אחוז הנכות לפי רשימת הליקויים שבספר המבחנים. כמו כן יקבע את תאריך תחילת אחוז הנכות הרפואית, ואם הנכות הרפואית היא לתקופה זמנית או קבועה (לצמיתות).

הפנייה לבדיקות נוספות

אם לדעת הוועדה עליך לעבור בדיקות רפואיות נוספות או להמציא מסמכים רפואיים נוספים, היא לא תקבע לך עדיין אחוז נכות רפואית, אלא תמתין לחומר הנוסף. במקרה כזה יישלח אליך מכתב שבו יפורט מה מבקשת הוועדה.

 אם מדובר במסמכים רפואיים נוספים, תתבקש להמציא אותם, ואם בבדיקות רפואיות נוספות, תתבקש לבצע את הבדיקות בקופת החולים שבה אתה חבר.

 

עם קבלת החומר המבוקש, תקבע לך הוועדה את אחוז הנכות הרפואית, אך לא תצטרך להופיע לוועדה פעם נוספת.

חשוב לדעת!

 • חשוב להקפיד להגיע בזמן שנקבע ושצוין בהזמנה. עם זאת שעת הוועדה היא משוערת וייתכן שתצטרך להמתין זמן מה לתורך.
 • חשוב להביא תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת עם תמונה. ללא תעודה עם תמונה לא תוכל להיכנס לוועדה.

 • הגעת ראשון ולא נכנסת ראשון?  אל תכעס, הכניסה לחדר הוועדה אינה תמיד לפי סדר ההגעה. הוועדה רשאית להכניס מוזמן אחר לפניך בהתחשב בסיבות רפואיות או אחרות שאינן תמיד גלויות לעין.

 • כאשר מוזמן סיים את הבדיקה בוועדה, הרופא צריך לסכם את הוועדה. כמו כן הרופא צריך גם לעיין בתיק שלך לפני שתיכנס לחדר. המתן בבקשה עד שיקרא לך מזכיר הוועדה להיכנס.

 • זמן הבדיקה בוועדה אינו אחיד, והוא תלוי במידה רבה בסוג המחלה או הליקוי הרפואי שלך ובמורכבות הבדיקה הנדרשת.

 • זכור להביא אתך את כל המסמכים הרפואיים שברצונך לתת לרופא בוועדה. עם זאת,  אין צורך להביא פעם נוספת מסמכים שכבר העברת לנו, הם נמצאים בתיק.

 • הכן צילום מהמסמכים שברצונך להשאיר בידי הוועדה הרפואית.

 • אם לא ציינת פרטי חשבון בנק בטופס התביעה לנכות, או שלא המצאת המחאה מבוטלת כנדרש, לצורך אימות החשבון, נא הבא את הנדרש למזכיר הישיבה, כדי שהמוסד יוכל לשלם לך את המגיע לך.

 • אם אתה זקוק למתרגם, או למלווה שיסייע לך להתלבש - נא הבא עמך מלווה מתאים.           

 

הביטוח הלאומי עושה כל שניתן כדי לסיים את הטיפול בהקדם, וכדי לשלם לך את הקצבה. עם זאת קורה שיש עיכובים. אנו מתנצלים מראש על כך.

 

סרט הכנה לוועדה הרפואית

שאלון שביעות רצון מהוועדה הרפואית