מקבל תגמול ממשרד הביטחון


אם אתה זכאי לקבל תגמול או מענק ממשרד הביטחון וקצבת נכות מביטוח לאומי כתוצאה מאותו מאורע, תצטרך לבחור בין השניים.

חשוב לציין שניתן לקבל את השניים, אם נקבע שהזכאויות לא נובעות מאותו המאורע. לדוגמה, מי שנפגע במהלך שירותו הצבאי וזכאי לתגמול ממשרד הביטחון, יוכל להיות זכאי לקצבת נכות מביטוח לאומי עבור ליקויים רפואיים שלא נגרמו כתוצאה מאותו מאורע.

החוקים המזכים בתגמול ממשרד הביטחון, שהזכאים לפיהם נבדקים לפי כללים אלה:

  • חוק הנכים.
  • חוק המשטרה.
  • חוק נפגעי פעולות איבה.
  • חוק שירות בתי הסוהר.
  • חוק תגמול לחייל.
  • חוק שירות המדינה (גמלאות) - סעיפים 63ז ו-63 ח'.