ערעור על אחוז הנכות הרפואית/ דרגת אי-הכושר/ אחר


ערעור על אחוז הנכות הרפואית

מי שנקבעו לו פחות מ–80% נכות רפואית, או דרגת אי-כושר שאינה עולה על 74%, רשאי לערער על אחוז הנכות הרפואית לפני ועדה רפואית לעררים.
את הערעור יש להגיש בכתב ובצירוף נימוקים, לסניף הביטוח הלאומי שבאזור המגורים, בתוך 60 ימים מתאריך קבלת ההודעה על אחוז הנכות הרפואית. ניתן לשלוח את הערעור ישירות לסניף באמצעות האתר.


הוועדה הרפואית לעררים רשאית לאשר את אחוז הנכות הרפואית שקבע הרופא המוסמך או לשנותו (להגדילו או להפחיתו).
החלטת הוועדה הרפואית לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה.
את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 60 ימים, מתאריך קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית לעררים.

חשוב שתדע, אם הוועדה הרפואית לעררים שוקלת להוריד את אחוזי הנכות שנקבעו לך, באפשרותך לבטל את הערעור,
ו
אחוזי הנכות יישארו כמו שקבעה הוועדה הרפואית שבה נבדקת לראשונה.

ערעור על דרגת אי-הכושר

מי שנקבע לגביו שלא איבד מכושרו להשתכר או שאיבד פחות מ 50% מכושרו להשתכר, וכן מי שנקבעה לו דרגת אי–כושר שאינה עולה על 74%- רשאים לערער על דרגת אי–הכושר לפני ועדה לעררים.
את הערעור יש להגיש בכתב ובצירוף נימוקים, לסניף הביטוח הלאומי שבאזור המגוריםבתוך 60 ימים מתאריך קבלת ההודעה על דרגת אי- הכושר. ניתן לשלוח את הערעור ישירות לסניף באמצעות האתר.

הוועדה לעררים רשאית לאשר את דרגת אי–הכושר שקבע פקיד התביעות או לשנותה (להגדילה או להפחיתה).
החלטת הוועדה לעררים סופית, ואין לערער עליה אלא בשאלות חוק בלבד לפני בית הדין האזורי לעבודה. את הערעור יש למסור לבית הדין בתוך 60 ימים מתאריך קבלת ההודעה על החלטת הוועדה לעררים.

חשוב שתדע, אם הוועדה הרפואית לעררים שוקלת להוריד את דרגת אי הכושר שנקבעה לך, באפשרותך לבטל את הערעור,
ו
דרגת אי-הכושר תישאר כמו שקבעה הוועדה הרפואית שבה נבדקת לראשונה.

ערעור על החלטות אחרות של פקיד התביעות

על החלטה של פקיד התביעות שאינה נוגעת לדרגת אי–הכושר, כגון על החלטתו בנוגע לתקופות העבודה של המבוטח, גילו, השכלתו, הכנסותיו מעבודה או שלא מעבודה - אפשר לערער לפני בית הדין האזורי לעבודה, בתוך 12 חודשים מתאריך קבלת ההודעה על ההחלטה.