קביעת אחוז הנכות הרפואית


הוועדה הרפואית קובעת את אחוז הנכות שלך לפי רשימת המבחנים הרפואיים שבתקנות הביטוח הלאומי.
ברשימה מופיע אחוז נכות מוגדר לכל ליקוי רפואי.

לדוגמהמי שרגלו נקטעה בפרק הירך, יקבע לו הרופא נכות רפואית בשיעור 80%, לפי סעיף47 (6) (א) שברשימת המבחנים.


את רשימת המבחנים הרפואיים ואחוזי הנכות ניתן למצוא בקישור הזה

איך מחושב אחוז הנכות עבור שני ליקויים רפואיים או יותר?

אם לנבדק כמה מחלות, והרופא קבע אחוזים לכל מחלה בנפרד, אחוז הנכות הכולל ייקבע לפי חישוב משוקלל של אחוזי הנכות הרפואיים (ולא חיבור של הסכומים שלהם).

 

לדוגמה, אם הרופא קבע נכות רפואית לשתי מחלות כדלקמן: 20% למחלה בגב, ו-10% למחלה נוספת ברגל. 

החישוב ייערך כך:

20% למחלה בגב (20% נכות בגב מחושבים מתוך 100%)

+

8%  למחלה ברגל (10% נכות ברגל מחושבים מתוך 80% - אלה האחוזים שנשארו לאחר הפחתת 20% הנכות בגב מתוך 100% האפשריים).

------------------------

סה"כ 28%

ליקויים שאינם נלקחים בחשבון בקביעת אחוז הנכות ("ליקויים מנופים")

ברשימת המבחנים קיימים ליקויים רפואיים, שבתקנות נקבע שאינם משפיעים על הכושר לעבוד ולהשתכר, כלומר הרופא קבע שהליקויים קיימים, אולם הם לא יילקחו בחשבון בקביעת אחוז הנכות הכללית.

 

לדוגמה: מי שעבר כריתת שתי צלעות מצד אחד, והרופא קבע לו על פי סעיף ליקוי 38 (1) (ב) (4) נכות רפואית בשיעור 10%. אחוז זה לא יילקח בחשבון בקביעת אחוז הנכות הכללית ("ליקוי מנופה").


כדי לחשב את אחוזי הנכות, ניתן להיעזר במחשבון לחישוב אחוז הנכות הרפואית המשוקללת בקישור הזה