תשלום הקצבה


למי משולמת הקצבה?

  • הקצבה משולמת בדרך כלל לחשבון הבנק של הזכאי לקצבה, אבל במקרים שרופא מוסמך קבע שהזכאי לקצבה אינו מסוגל,
    עקב נכותו, להשתמש בקצבה לטובתו או לטובת התלויים בו - תשולם הקצבה (כולה או מקצתה) למי שימנה הביטוח הלאומי כמקבל הקצבה (הקצבה תשולם לחשבון הבנק של אותו אדם).
  • אם התביעה לקצבה הוגשה על ידי אפוטרופוס של הזכאי לקצבה- תשולם הקצבה לחשבון בנק שיפתח האפוטרופוס על שם הזכאי לקצבה.
  • בן/בת זוג של הזכאי לקצבה יכולים לפנות לביטוח הלאומי, ולבקש שהתוספת עבורו בקצבה, תועבר אליהם ישירות.

תחילת הזכאות לקצבה:

קצבת הנכות משולמת מהיום ה-91  לקביעת דרגת אי-הכושר.

לדוגמה: אם נקבעה לך דרגת אי-כושר החל ב-1.1.2020,תקבל קצבה מ-1.4.2020.

​ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי עבור 12 חודשים לכל היותר מיום הגשת התביעה.

תשלום הקצבה מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי-הכושר

קצבת הנכות תשולם מהיום ה-31 לקביעת דרגת אי הכושר, למי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בשיעור 100%, לתקופה של 6 חודשים לפחות.
סכום התשלום: עבור התקופה שבין היום ה-31 ליום ה-90, ישולמו קצבת נכות בסך 3,700 ש"ח (החל ב- 01.01.2022).
תשלום כפל קצבאות מהיום ה- 31: החל מינואר 2022, מי שנקבעה לו דרגת אי-כושר בנכות בשיעור 100%, לתקופה של 6 חודשים לפחות- יוכל לקבל קצבת שירותים מיוחדים וקצבת נכות מהיום ה- 31 (במקום מהיום ה-91). ההטבה כוללת גם זכאות לתוספת עבור בן/בת זוג וילדים בקצבת נכות מהיום ה- 31.  

מועד תשלום הקצבה:

קצבת הנכות משולמת ב-28 בכל חודש עבור אותו החודש.

מועד תשלום הקצבה עשוי להשתנות בחלק מחודשי השנה לרגל חגים. מועדי הדיווח והתשלום מעודכנים בלוח תשלומי הקצבאות