כמה תוכל להרוויח מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה בשיעור 74%


סכום הקצבה בחישוב סופי מעודכן ל- 01.07.2020

סכום הכנסה מעבודההפחתה מהקצבהליחידליחיד +  ילדליחיד + 2 ילדים ויותרליחיד + בת זוגליחיד + בת זוג וילדליחיד + בת זוג ו-2 ילדים ויותר
עד 2,21502,2422,9483,6543,1243,8304,536
8,467 - 2,21602,2423,1964,1503,4344,3885,342
9,0002142,0282,9823,9363,2204,1745,128
9,5004141,8282,7823,7363,0203,9744,928
10,0006511,5912,5453,4992,7833,7374,691
10,5009511,2912,2453,1992,4833,4374,391
11,0001,2519911,9452,8992,1833,1374,091
11,5001,5516911,6452,5991,8832,8373,791
12,0001,8513911,3452,2991,5832,5373,491
12,5002,15101,0451,9991,2832,2373,191
13,0002,45107451,6999831,9372,891
13,5002,75104451,3996831,6372,591
14,0003,051001,0993831,3372,291
14,5003,3510079901,0371,991
15,0003,6510049907371,691
15,5003,95100004371,391
16,0004,251000001,091
16,5004,55100000791
17,0004,85100000491
17,5005,151000000


*התוספת עבור בן/בת זוג משולמת אם סכומי ההכנסה של בן/בת הזוג הם עד 6,014 ש"ח (החל ב- 01.01.2020). עקרת בית המקבלת קצבה אינה זכאית לתוספת עבור בן זוג.

לידיעתך, אם תרוויח מעל 2,216 ש"ח (החל ב- 01.01.2020) - תשולם לך תוספת מוגדלת עבור בן/בת זוג וילדים.