הבטחת הכנסה

 ItemsList

01.11.2021 : קביעת הרכב משפחה במקרים של משמורת משותפת
15.01.2020 : סכום גמלה להבטחת הכנסה 1.2020
04.08.2019 : רענון נוהל עילת מחלה
15.07.2019 : שינוי בשליחת תביעה תקופתית בגיל פרישה
07.07.2019 : מפוטרי קיץ אינטרנט
06.06.2019 : סמס בערבית
02.06.2019 : ספירת יום היציאה והחזרה לארץ אינטרנט
09.01.2019 : תיקון חקיקה תקנה 17 שוכר משכיר - אינטרנט
08.01.2019 : שינויים בעילת ילד נטוש 12.18 אינטרנט
16.12.2018 : תמיכה כספית -עדכון 12.18 אינטרנט
27.05.2018 : תמיכה כספית בעקבות פסד ארצי 17.5.18
03.05.2018 : תיקון חוק - פטור ממבחן תעסוקה להורה בוחר
29.04.2018 : הגשת תביעה להבטחת הכנסה באינטרנט 4.2018
05.03.2018 : זכאות להורה עצמאי שלומד - תיקון חוק
05.03.2018 : לימודים של הורה עצמאי - תיקון חקיקה 1.2018
01.01.2018 : זכאות בעילת שיקום ביטוח לאומי למשתתפי סדנאות בשיקום
29.05.2017 : חוזר משותף - נשים במקלטים 6.2017 - עותק לאינטרנט2
12.02.2017 : חוזר 1479 - מענק חימום חד פעמי עפי הסכם למי שהגיע לגיל פרישה
31.01.2017 : חוק ההסדרים 2017-2018
11.01.2017 : חוזר 1547 - הגדלת סכום השלמת הכנסה והדיסריגארד לעבודה
02.01.2017 : חוזר 1545 - שינוי חישוב הכנסה נחשבת מעבודה או תגמול להורה עצמאי
06.10.2016 : איחוד מועד תשלום
05.10.2016 : ילד הזכאי לגמלה מיוחדת
20.09.2016 : חלוקת קצבה הורה שגר עם ילדו ואינו מסוגל לטפל בו לבין קרובי משפחה שמטפלים בילד
10.04.2016 : תמיכה כספית המיועדת לתשלום שכר דירה 2
06.01.2016 : חוזר משותף - השפעת מעמד ידועים בציבור על זכויות וחובות בביטוח לאומי
15.10.2015 : לורן פלסטר - פסד ארצי - לימודים
02.07.2015 : הטבות שכר בתקופת חופשת לידה וחופשה ללא תשלום
24.02.2015 : איגרת לנשים השוהות במקלט
26.08.2014 : חוזר דרי רחוב שאינם ניתנים לשיקום (3)
07.07.2014 : טופס שתילת נתונים בל 5625 - 1
21.05.2014 : חוזר משותף שיקום ה.ה. מעודכן 9.2013
18.05.2014 : מענק חימום -ינואר 2014
22.04.2014 : תוקף למסמכים נדרשים
22.04.2014 : בחינת מעמד בני זוג ידועים בציבור c
20.02.2014 : תמיכה כספית 2
09.04.2013 : תיקון חקיקה נכסים
24.04.2012 : הבהרה בדבר זכאות להבטחת הכנסה
14.03.2012 : בגצ רכב בהבטחת הכנסה - פרסום באינטרנט_
03.07.2011 : יוצאים לחול סוגיות נבחרות (3)
03.07.2011 : יציאות לחול למי שהגיע לגיל הפרישה
11.10.2010 : ניכוי הכנסה מעבודה
31.08.2009 : הכנסות 1
09.08.2009 : גימלה לעולי אתיופיה
23.04.2009 : חוזר משותף שיקום ה ה
14.12.2008 : יציאה למכה לחאג מנובמבר 2008
27.11.2008 : לימודים שאינם שוללים זכאות
14.04.2008 : חלוקת נכס במגזר המוסלמי
09.03.2008 : הפעלת תכנית ואוצרים בשירות התעסוקה
20.02.2008 : פתיחת תיק מעסיקים לתובעי ה. הכנסה העובדים במשק בית
15.11.2007 : שינויים בתיקון רכב-המשך
16.07.2007 : תיקון חוק הבטחת הכנסה נכה בדרגת אי כושר 75 אחוז
07.06.2007 : ילדים יתומים - נטושים במשפחות אומנה
27.01.2007 : שיקום מטעם משרד ממשלתי
07.01.2007 : מסירת מידע מטעה למוסד סעיף 20 א לחוק
06.01.2007 : לימודי טכנאי לחד הוריות 2007
28.12.2006 : השגחה על הורה קשיש המקבל קצבת שרם
16.02.2004 : לימודי טכנאי מוסמך לחד הוריות