הלוואה מקרן הלוואות לרוכש רכב ביבוא אישי


אלה הזכאים להלוואה מקרן הלוואות, נוסף על ההלוואה העומדת לכיסוי המיסים, ימציאו  למוסד לביטוח לאומי את המסמכים הבאים לצורך חישוב הזכאות:

  • מסמך מרכז מהסוכן שטיפל ברכישת הרכב הכולל פירוט הדגם הנרכש ועלויות הרכישה
  • חשבוניות וקבלות מקוריות התומכות בנתוני הרכישה.