למקבל קצבאות נוספות במוסד


  • מי שזכאי לדמי אבטלה בתקופת השירות במילואים - לא יוכל לקבל דמי אבטלה וגם תגמולי מילואים.
    לכן בתקופת השירות במילואים יקבל תגמול מילואים בלבד, אולם סכום התגמול לא יפחת מסכום דמי האבטלה שהיו מגיעים לו, אם לא היה יוצא למילואים.

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם באפשרותך לקבל יותר מקצבה אחת מהביטוח הלאומי.