למקבל קצבאות נוספות במוסד


  • מי שזכאי לדמי אבטלה בתקופת השירות במילואים - לא יוכל לקבל דמי אבטלה וגם תגמולי מילואים.
    לכן בתקופת השירות במילואים יקבל תגמול מילואים בלבד, אולם סכום התגמול לא יפחת מסכום דמי האבטלה שהיו מגיעים לו, אם לא היה יוצא למילואים.
    אם כבר שולמו לך דמי אבטלה - תקבל השלמה לתגמולי המילואים (כיוון שתגמול המילואים מחושב לפי 100% מהכנסתך לעומת דמי אבטלה שמחושבים באחוזים נמוכים יותר מהכנסתך).
  • מי שזכאי גם לתגמול מילואים וגם לדמי פגיעה בעבודה יבחר באחת משתי הקצבאות.

לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם באפשרותך לקבל יותר מקצבה אחת מהביטוח הלאומי.