אופן הגשת התביעה


למידע על הגשת תביעה במלחמת חרבות ברזל לחצו כאן

תביעה לתגמול מילואים יש להגיש באמצעות תביעה אישית או באמצעות המעסיק, בהתאם למעמדך בביטוח הלאומי.

הגשת תביעה אישית באופן עצמאי 

משרתי המילואים הבאים יגישו באופן עצמאי תביעה אישית לסניפי הביטוח הלאומי, בצירוף האישור הצבאי (3010).

 • עובד עצמאי - שלא קיבל את התשלום בתום 3 שבועות מסיום שירות המילואים.
  ברוב המקרים הביטוח הלאומי משלם את התגמול לעצמאים באופן אוטומטי על פי מידע המתקבל מצבא ההגנה לישראל, ואין צורך להגיש תביעה. אך עובד עצמאי שלא קיבל את תגמול המילואים בתוך 3 שבועות מסיום השירות, יוכל להגיש תביעה אישית.
 • מי שעובד גם כשכיר וגם כעצמאי - יוודא שמעמדו במחלקת גבייה בביטוח הלאומי הוא שכיר ועצמאי.
  כדי למנוע חובות מיותרים, מי ששכרו כשכיר או כעצמאי או משניהם נמוך מתגמול המינימום, 310.52 ש"ח (החל ב- 01.01.2024)- יגיש את התביעה האישית רק לאחר שווידא שמעסיקו קיבל את תגמולי המילואים מהביטוח הלאומי.
  מי שלא מעוניין לחכות עד שמעסיקו יגיש תביעה לביטוח הלאומי, יציין בטופס התביעה, בעמוד מספר 2, שהוא מסכים שבשלב זה ישולם לו התגמול על בסיס הכנסותיו כעצמאי, ללא השלמה למינימום התגמול, ועם קבלת תביעת המעסיק העיקרי, יחושב לו התגמול הכולל מחדש.
 • מי שעובד אצל יותר ממעסיק אחד, וקיבל תגמול מהמעסיק העיקרי (המעסיק ששילם לו משכורת בזמן המילואים) - יגיש תביעה אישית להשלמת התגמול, בצירוף 6 תלושי שכר של החודשים שקדמו לשירות המילואים, מכל מקומות העבודה (כולל מהמעסיק העיקרי).
 • תלמיד במוסד להשכלה גבוהה
 • מי שאינו עובד
 • עובד שכיר שהיה בחופשה ללא תשלום יותר מ–60 ימים ביום שיצא לשירות מילואים.
 • עובד שכיר שהחברה שבה עבד הפסיקה לפעול, או שהחלו לגביה תהליכי פירוק או שחדלה להתקיים.
 • עובד שכיר שמעסיקו נפטר או הוכרז פושט רגל או הוכרז פסול דין או ניתן נגדו צו קבלת נכסים.
 • עובד שכיר (יומי או לפי שעות)  - שעבד פחות מ-75 ימים בתוך 3 החודשים שקדמו לתחילת השירות.
  לתביעה עליו לצרף אישור ממעסיקו על תאריכי ההתחלה וההפסקה של העבודה, ועל מספר ימי עבודה שעבד ב-3 החודשים שקדמו לשירות, וכן תלושי שכר או אישורים על השכר ב-6 החודשים שקדמו לשירות.
  בספירת 75 הימים האלה נכלול גם שבתות וחגים, ימי חופשה בין בשכר ובין שלא בשכר, ימי היעדרות בשל תאונה או מחלה וימי היעדרות עקב אבל במשפחה.

את התביעה האישית והמסמכים ניתן לשלוח לסניף באופן הבא:

הגשת תביעה באמצעות המעסיק

משרתי המילואים הבאים יגישו תביעה לתגמול מילואים באמצעות המעסיק:

 • עובד שכיר בשכר חודשי (כולל עובד חודשי שעבד יום עבודה אחד בלבד אצל מעסיק חדש, ולמחרת יצא לשירות מילואים, וכן עובד חודשי שעובד כמה ימי עבודה בודדים בחודש).
 • עובד שכיר שלא בשכר חודשי, שעבד במקום עבודתו הנוכחי 75 ימים לפחות בתוך 3 החודשים שקדמו לתחילת השירות במילואים. בספירת 75 הימים נכלול גם שבתות וחגים, ימי חופשה (בין בשכר  ובין שלא בשכר), ימי היעדרות עקב תאונה או מחלה וימי היעדרות עקב אבל במשפחה.